OČNÍ VADY

Pokud nevidíte dostatečně ostře při pohledu na jakoukoliv vzdálenost, je pravděpodobné, že  trpíte některou z očních vad. Ano, jedná se o oční vadu, nikoliv nemoc.

U oka rozhodují o jeho "bezvadnosti" dva faktory. Délka oka (ve směru pohledové osy) a jeho optická mohutnost (lomivost). Nejčastěji udávaná délka oka je 23 mm. Optická mohutnost oka je přbližně 60 dioptrií (43 dioptrií rohovka, 17 dioptrií oční čočka). Oční čočka má schopnost zvýšit svou optickou mohutnost a tím zajišťuje ostré vidění i na blízké vzdálenosti.

V životě ovšem nejde o to, jestli je Vaše oko správně dlouhé, nebo jestli má správnou lomivost. Důležitější je fakt, jestli je Vaše oko správně dlouhé vůči jeho lomivosti a opačně. Tedy vztah těchto veličin určuje, jak bude oko vidět. Můžete mít oko kratší, ale pokud máte odpovídající (vyšší) lomivost rohovky a čočky, stále uvidíte dobře.  Detailnější popis najdete u konkrétních očních vad.

Jakou oční vadu máte Vy?

Do 40 let věku se projevují tyto oční vady:

Krátkozrakost - vidíte lépe na čtení (resp. blízké předměty), vidění do dálky je neostré

Dalekozrakost - vidíte dobře do dálky, dlouhodobá práce na blízko je namáhavá, případně nevidíte na blízko

Astigmatismus - vidění je neostré na dálku i na blízko, bod je vidět jako čárka

 

Po 40 roku věku:

Presbyopie - nemožnost nebo obtíž zaostřit na blízké předměty - může být spojeno s jakoukoliv předchozí vadou

Copyright © 2011 Bonus Optik. Všechna práva vyhrazena.