Dalekozrakost, častá oční vada


Dalekozrakost (odborně hypermetropie, dříve hyperopie) je oční vada, která se vyskytuje poměrně často, nicméně k její korekci dochází v menší míře, než je tomu u krátkozrakosti.

 

Tato situace je dána tím, že určitá hodnota této vady může být vyřešena zapojením a využíváním akomodace při pohledu do dálky. Klient tedy část akomodace používá na kompenzaci zrakových nároků do dálky. Toto zapojení akomodace však není přirozené a při jejím dlouhodobém používání může docházet k různým doprovodným obtížím. Jedná se o celkovou únavu, zarudnuté oči, bolesti hlavy, snížená schopnost dlouhodobě vidět do blízka, rozmazání obrazu.

Dalekozrakost - definice

V případě dalekozrakosti tedy existuje jistý nesoulad mezi optickou mohutností oka a jeho délkou. První možností je, že oko je kratší, než by mělo být vzhledem k optické mohutnosti lomivých prostředí. Druhou možností je, že optická mohutnost lomivých prostředí v oku je nižší, než by měla být vzhledem k délce oka.

Obraz sledovaných předmětů se tedy zobrazuje za sítnicí. Využitím části akomodace můžeme tento obraz posunout na sítnici a tak vidět ostře. Schopnost oka akomodovat se s věkem pomalu snižuje. Vada se tedy projeví ve chvíli, kdy výše akomodace není dostatečná k posunu obrazu na sítnici. Dalekozraký klient potom popisuje neschopnost práce do blízka dříve, než v presbyopickém věku (40 a více let).

Dalekozrakost – jak vzniká

Oko je po narození dalekozraké.  To je způsobeno tím, že oko není ještě dorostlé. S nárůstem oka dochází k prodlužování oka a ke snižování dalekozraké vady. Tento proces však nekončí vždy ideální situací, kdy se obraz vytváří na sítnici.

 

Dalekozrakost - možnosti korekce

Stejně jako u myopie lze dalekozrakost korigovat brýlemi, kontaktními čočkami nebo pomocí refrakční chirurgie. Z hlediska předvídatelnosti, závažnosti zásahu a rizika vzniku komplikací jsou nejlepším řešením brýle.

Dalekozrakost - proč korigovat?

Pokud nebude dalekozrakost korigována (brýlemi, kont. čočkami, atd), bude neustále při vidění do dálky zapojena i akomodace. Neustálé zapojení akomodace není přirozené pro naše oči, proto dochází ke vzniku astenopických obtíží (pálení očí, bolest hlavy, únava, nemožnost práce na blízko). Proces akomodace je pevně spojen s procesem konvergence (sbíhání zrakových os při pohledu do blízka). Při využití akomodace pro dívání do dálky dochází ke konvergenci a vzniku skrytého šilhání. Dochází pak ke snížení komfortu dívání, zhoršování odhadu vzdálenosti a velikosti prostoru a tím ke snížení bezpečnosti klienta.

Korekce dalekozrakosti je vhodná pro každého klienta s libovolnou výší dalekozraké vady.

Copyright © 2011 Bonus Optik. Všechna práva vyhrazena.