Presbyopie - vidění po 40 roce. Potřebuji brýle na čtení?


Presbyopie je oční vada, která postihuje klienty po dosažení přibližně 40 roku věku. Tato oční vada je jediná, kterou od určitého věku trpí každý klient. Český ekvivalent je označení stařecká vetchozrakost.

Presbyopie - definice

V určitém okamžiku života každého jedince přijde stav, kdy jeho schopnost akomodace klesne pod hranici 4 dioptrií. Hodnota 4 dioptrií odpovídá schopnosti zdravého oka zaostřit na vzdálenost 25 cm. Schopnost akomodace s věkem klesá. V předškolním věku je přibližně 20 dioptrií, s věkem klesá až na přibližně 4 dioptrie ve 40-ti letech. Tento pokles trvá až do úplné ztráty akomodace v přibližně 60-ti letech. Zde již klienti používají brýle na čtení s přídavkem 3 dioptrie pro čtení ve vzdálenosti 33 cm.

Presbyopie  a akomodace

Akomodace je schopnost oka změnit svou optickou mohutnost (resp. dioptrie) s měnící se vzdálenosti pozorovaného předmětu. Předmět vzdálený 6 a více metrů by měl být pozorován bez účasti akomodace. Při pozorování bližších předmětů je již akomodace do procesu vidění zapojena. Pokud by k akomodaci nedošlo, pak předmět bližší než 6m se bude zobrazovat za sítnicí (stejná situace jako u hypermetropie).

Samotný proces akomodace zajišťuje oční čočka změnou svého tvaru, případně mírné změny polohy. Velikost  (šíře) akomodace se s věkem snižuje. Následující tabulka udává výši akomodace v závislosti na věku.

Věk

Akomodační šíře

15

12

20

11

30

9

40

6

45

4

48

2,2

52

1,5

60

1

70

1

Při vidění můžeme bez větších problémů používat 2/3 akomodační šíře. Využívání větší části akomodační šíře vede k únavě a různým obtížím (únavě očí, jejich zarudnutí, bolestím hlavy, únavě, ztrátě výkonnosti). Při pohledu na blízko, tzn. na vzdálenost 33 cm musí oční čočka akomodovat 3 dioptrie. Musí mít tedy akomodační šíři alespoň 4,5 dioptrie. Proto přibližně ve 40. letech věku přichází potřeba využívat brýlí určených pro práci na blízko.

Presbyopie – jak korigujeme?

Při presbyopii vzniká ohnisko blízkého pozorovaného předmětu za sítnicí. Korekce je tedy obdobná jako u hypermetropie, a to spojnou čočkou. Klient v presbyopickém věku (typicky po 40. roku) tedy začne používat brýle na čtení, které nahradí jeho vlastní úbytek akomodace.

Klient má několik možností, jak brýle na blízko realizovat. Pokud nepoužívá brýle na dálku (není krátkozraký ani dalekozraký), pak vystačí pouze s brýlemi na blízko. Používá-li však již jakoukoliv korekci na dálku, může oboje brýle střídat podle potřeby, nebo zvolit pokročilejší varianty korekce.

Jedná se o bifokální brýle, multifokální (progresivní), případně odvozené varianty určené např. pro práci na počítač (degresivní brýle). Korekce presbyopie je možná i kontaktními čočkami.

Presbyopie - proč korigovat?

Klient – začínající presbyop – pozná potřebu použití určitého řešení korekce na blízko velice snadno. Text (resp. předměty blízké – méně než 40 cm) je rozmazaný a klient ho musí umístit dále od očí a natahuje ruce, čímž text zaostří. Při delší práci na blízko (čtení, počítač, klávesnice) dochází rychle k únavě očí, jejich zarudnutí, bolestím hlavy, únavě, ztrátě výkonnosti. Všechny tyto příznaky naznačují nutnost použití určité korekce na blízko. Ta pak odstraní uvedené symptomy a dokáže vrátit výkonnost a pohodlnost vidění do blízka.

Copyright © 2011 Bonus Optik. Všechna práva vyhrazena.