Astigmatismus, jeho příčiny, efekt, a jeho řešení

Astigmatismus je termín pro oční vadu, která se vyznačuje nestejným zakřivením ploch rohovky nebo čočky. Jedná se o nejčastější oční vadu, která je ovšem velmi málo známá z toho důvodu, že donedávna se jejímu vyšetřování nepřikládal náležitý význam. Astigmatismus ovlivňuje ostrost vidění  na všechny vzdálenosti.

Astigmatismus - definice

Astigmatismus se nevyskytuje jako samostatná vada, vždy je přítomna krátkozrakost nebo dalekozrakost. Astigmatismus vznikne nestejným zakřivením ploch rohovky nebo čočky a způsobí vytvoření deformovaného, nezaostřeného obrazu. Zraková centra se dokáží adaptovat na deformaci obrazu, nikoliv však na rozostření.

Při krátkozrakosti a dalekozrakosti vzniklo při pozorování předmětu vždy pouze jedno ohnisko. U krátkozrakosti před sítnicí, u dalekozrakosti za sítnicí. V případě astigmatismu (pravidelného – viz. dále) vzniknou dvě ohniska. Čím je vzdálenost těchto ohnisek větší, tím vyšší je hodnota astigmatické vady.

Astigmatismus - příčiny

Astigmatismus není výjimečná vada. Existuje forma fyziologického (přirozeného) astigmatismu, který vzniká na základě působení tlaku víček (shora a zespoda na oko). Tento tlak způsobí vyšší zakřivení ve svislém směru, vodorovné zakřivení se nemění.

Další příčinou může být změna polohy oční čočky. Vychýlení ze správné pozice mění její lomivost ve vertikální i horizontální rovině a výsledkem je vytvoření astigmatismu. Také změna ve složení oční čočky (např. při šedém zákalu) může způsobit její nestejné zakřivení, případně lomivost, a tím astigmatismus.

Astigmatismus může vzniknout i v nepravidelné formě, zde pak nelze nalézt pouze dvě ohniska ostrého vidění. Vzniká nejčastěji následkem úrazu (zhmoždění oka a rohovky, zranění při práci – úraz rohovky s zhojí jizvou, která změní zakřivení rohovky a způsobí vznik astigmatismu). Tento typ astigmatismu není určen pro korekci brýlemi. Lze jej řešit pevnými kontaktními čočkami, případně operací.

Astigmatismu rozdělení

Astigmatismus pravidelný – lze najít dvě ohniska a  jim příslušné osy zakřivení, které jsou na sebe kolmé. Tento druh astigmatismu lze řešit brýlemi, kontaktními čočkami i operativně. Převážnou většinu astigmatismů tvoří tento typ.

Astigmatismus nepravidelný – nelze najít dvě ohniska zaostření, jim příslušné roviny nejsou na sebe kolmé, rozdílná lomivost není pravidelně uspořádána. Nelze řešit brýlemi. Nejčastější léčba spočívá v nošení speciálních tvrdých kontaktních čoček nebo podstoupením chirurgického zákroku.běžnými způsoby.

Pravidelný astigmatismus - dělení

Pravidelný astigmatismus můžeme dále rozlišovat podle charakteru vady (resp. polohy ohnisek).

Astigmatismus jednoduchý - obraz jedné roviny vzniká na sítnici a druhé buď před (myopický, krátkozraký) nebo za sítnicí (hypermetropický, dalekozraký)

Astigmatismus složený - obraz obou rovin je buď před(myopický, krátkozraký)  a nebo za sítnicí(hypermetropický, dalekozraký)

Astigmatismus smíšený - jedna rovina obrazu leží před sítnicí a druhá za ní

 

Astigmatismus – jak korigujeme

Oční astigmatismus korigujeme stejnými způsoby jako krátkozrakost a dalekozrakost. Pouze použitá čočka musí zohlednit korekci astigmatismu. Zatímco krátkozrakost a dalekozrakost pro svojí korekci používá pouze sférické (kulové) čočky, pro řešení astigmatismu je nutné použít cylindrické čočky. Zde pak musíme zohledňovat jak velikost astigmatismu, tak také jeho orientaci – osu cylindru.

Řešení astigmatismu pomocí brýlí je zatím nejelegantnější z důvodu stabilní orientace brýlové čočky v obrubě. V případě kontaktních čoček není totiž zajištěna stálost rotace čočky na oku. V posledních letech se však i na tomto poli začíná dosahovat uspokojujících výsledků. Laserové operace úspěšně řeší jak problematiku výše a orientace astigmatismu, nicméně umožňují řešit pouze nižší hodnoty astigmatismu.

Řešení astigmatismu je opět ryze individuální záležitostí. Astigmatická korekce se používá v případě, kdy klient zaznamenává zlepšení zrakové ostrosti. Určitou nevýhodou je možnost vnímání mírných deformací prostoru. Zlepšení vidění je však často velikou motivací a návykem dojde k vymizení deformací prostoru.

Astigmatismus - proč korigovat?

Astigmatismus korigujeme vždy, když astigmatická korekce přináší klientovi subjektivní zlepšení zrakové ostrosti a nejsou přítomny negativní pocity při pohybu (chůzi) a rozhlížení.  Neřešený (nekorigovaný) astigmatismus může způsobovat stejné příznaky jako ostatní oční vady, např. únava očí, pálení očí, bolesti hlavy, malátnost, pokles výkonnosti.

Copyright © 2011 Bonus Optik. Všechna práva vyhrazena.